четвъртък, 15 юли 2010 г.

химия?!

Ентропия!! How cool is that!? Има мярка за безпорядък!! Възхитена съм!! (да, зная го отдавна, но сега ми дойде вдъхновение да се възхитя) И нека все пак отбележа, че това е по – скоро физична величина, макар че ми се налага да я уча и от химичната и’ страна, а като се замисля това е дори още по – хубаво, защото в самата си същност ентропията е олицетворение на природата :) Невероятно е! Ако бях мярка за нещо, щях да искам то да е мярка за хаос!! U see it, u see it?! Пълният парадокс! Подлага се на подредба мисълта за неподредируемото - гениално е!! Личи ли ентусиазма ми!! :)

От значение или не, абсолютната истина е, че имам лични недоразумения с науката Химия. Прекарвам доста време в опити за изглаждането им... и с най – голяма доза привързаност мога да заявя, че това е най – шизофреничната наука на света! И да, всички може би вече знаят, че в състояние на афект съм склонна да преувеличавам, но аз имам нагледни примери за това и дори смятам да ги приложа... както следват:
1)”Степента на окисление се изразява с вида и броя на зарядите на атомите в едно съединение, изчислени при предположжението , че то е изградено от йони.”
Видиш ли, атомите в едно съединение си мислят, че са йони! Ние естествено, като едни доверчиви и отворени към нови идеи същества (респективно хората) сме склонни да им повярваме и дори да направим заключения за степента им на окисление само по техните думи и действия, че като са атоми това не им пречи да предположат, че са и йони... ако по същата логика атомите решат, че са космонавти, можем да започнем да правим изчисления по въпроса за построяването на миниатюрни космически кораби, а при добро развитие на науката, дори да започнем да преподаваме това в гимназиите и университетите си...
2)”Автопротолиза. При автопротолизата в киселинно – основните взаимодействия участват две еднакви молекули, едната от които се проявява като киселина, а другата като основа...”
Моля, нека не бъдем подвеждани от объркващият глагол „се проявява”. Това е чисто и просто проява на раздвоение на личността от тези иначе така невинно изглеждащи вещества... и да, ако се задълбочите в изучаването на науката, ще разберете, че за „проявата” им веднъж като киселини, а друг път като основи има съвсем просто ФИЗИЧНО обяснение... но не!! Това е конспирационно маскиране на истинската ситуация. Амфипортните разтворители съвсем съзнателно обличат камуфлажа на приемащи и предаващи си протони... но кой, по дяволите, ги е виждал да го правят?! Правим се че говорим за нещата открито, но всъщност колко пъти сте ги видели да го правят, да си разменят този дяволски протон!!... а може би просто си мислят, че си го предават?! И ние им вярваме!! (съжалявам, че няма как да изразя интонацията си!!)
не се чудете в такъв случай какви са хората.... Какви други да са, като са изградени от пълни шизофреници!!

“Етанолът е безцветна течност с приятна миризма и парлив вкус.” (най – еротичното обяснение за алкохол, ever!!) ... Да, а така се говори на младежта, за да се има представа от вредата от алкохола... О.О :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар